Ga door

aalscholver
winterkoning
buizerd
kruisspin
stormmeeuw
paardenbloem
watersnip
maan
bekermos
krulhazelaar
Viervleklibel
wulp
bont zandoogje
Nijlgans
mos
zwarte mees
Tekst en fotografie: JOhan Opsomer